INDYWIDUALNA TERAPIA UZALEŻNIEŃ


Leczenie uzależnień stanowi szeroko rozumiany proces terapeutyczny. Jego celem jest rozpoznanie problemu i zrozumienie mechanizmu uzależnienia.

Działania podejmowane przy wsparciu terapeuty prowadzić maja do zaprzestania lub zmniejszenie częstotliwości zachowań niepożądanych (między innymi takich jak: przyjmowanie substancji psychoaktywnych, nadużywanie alkoholu, zbyt częste zażywanie leków, hazard, ucieczka w świat wirtualny).

Indywidualna praca w gabinecie zakłada również tzw. redukcję szkód, a więc takie działanie, którego celem jest minimalizacja następstw i zagrożeń związanych z ryzykownymi zachowaniami.

Uzależnienia są problemem zarówno dla doświadczającego ich człowieka, jak i dla całego jego otoczenia. I choć terapia zakłada przede wszystkim redukcję konsekwencji fizycznych oraz psychicznych dla osoby uzależnionej, to bierze pod uwagę kontekst rodzinny i społeczny pacjenta.

Uzależnienie ma samo w sobie charakter wieloaspektowy. Z tego względu terapia obejmować może kilka obszarów funkcjonowania człowieka: somatyczny (dolegliwości bólowe, bezsenność), psychiczny (zakłócenia sprawności układu nerwowego, trudności z koncentracją), społeczny (utrata pracy, konflikty z bliskimi osobami, rozpad związku). Oddziaływania koncentrować się mogą również w obszarze problemów medycznych (bezsenność, zaburzenia układu krążenia) oraz psychologicznych (niska samoocena, obniżenie samokontroli, brak zaufania do samego siebie, agresja i autoagresja).


Można uzależnić się między innymi od:

  • alkoholu

  • narkotyków

  • leków

  • hazardu

  • papierosów/tytoniu

  • komputera/gier komputerowych/Internetu

  • seksu

  • robienia zakupów

  • pracy


Jeżeli czujesz, że uzależnienie rujnuje Ciebie i Twoich bliskich i nie potrafisz sobie sam poradzić, skorzystaj z pomocy specjalisty.