PSYCHOTERAPIA i TERAPIA UZALEŻNIEŃ

Jeśli nieustannie masz wrażenie, że tkwisz w sytuacji bez wyjścia,

borykasz się z lękiem, smutkiem, niepewnością, 

chciałbyś dokonać ZMIANY w swoim życiu, 

PSYCHOTERAPIA jest pierwszym krokiem. 
OFERTA CENOWA


Konsultacja indywidualna lub rodzinna (50 min.) - 100 zł 

Psychoterapia indywidualna (50 min.) - 100 zł


Terapia uzależnień (50 min.) - 100 zł


Trening kompetencji rodzicielskich (50 min.) - 120 zł

Interwencja kryzysowa - konsultacja ustalana indywidualnie (60 min.) - 120 zł


Warsztat umiejętności / zajęcia manualne - ustalenia indywidualne w zależności od zakresu, liczby uczestników oraz czasu trwania 
 


DOROŚLI

 • zaburzenia lękowe, napady paniki;
 • fobie;
 • zaburzenia nastroju;
 • zespół stresu pourazowego (PTSD);
 • problemy interpersonalne w relacjach;
 • zaburzenia adaptacyjne;
 • kryzysy życiowe;
 • potrzeba rozwoju osobistego;
 

DZIECI I MLODZIEŻ

 • lęk, napady paniki, fobia;
 • zaburzenia adaptacyjne;
 • moczenie mimowolne;
 • zaburzenia wieku rozwojowego
 • zespół stresu pourazowego (PTSD);
 • zaburzenia depresyjne;
 • zaburzenia zachowania i emocji;
 • problemy interpersonalne;
 • konflikty i trudności szkolne;
 • konflikty i trudności rówieśnicze;
 • kryzysy i niepokoje okresu dojrzewania;
 

TERAPI UZALEŻNIEŃ
 • uzależnienia od alkoholu;
 • uzależnienia od środków psychoaktywnych;
 • uzależnienia behawioralne;
 • konsekwencje uzależnień;
 • kryzysy życiowe wynikające z uzależnienia (lęk, depresja, rozdrażnienie...)

 

RODZICE/OPIEKUNOWIE

 • niepokoje związane z zachowaniem dziecka i nastolatka;
 • wątpliwości dotyczące stosowanych metod wychowawczych;
 • pojawienie się nowych i kłopotliwych sytuacji związanych z wychowaniem dziecka bądź nastolatka;
 • kryzysy opiekuńczo - wychowawcze;
 • problemy interpersonalne w relacji z wychowankiem;
 • problemy i obawy będące wynikiem sytuacji kryzysowych, zdarzeń losowych, innych sytuacji dotyczących dziecka lub bliskich mu osób;