PSYCHOTERAPIA i TERAPIA UZALEŻNIEŃ

           

              Zasady funkcjonowania Gabinetu w okresie pandemii COVID_19


TERAPIA OSÓB DOROSŁYCH, DZIECI I MŁODZIEŻY


Jeśli nieustannie masz wrażenie, że tkwisz w sytuacji bez wyjścia, borykasz się z lękiem, smutkiem, niepewnością, chciałbyś dokonać ZMIANY w swoim życiu, PSYCHOTERAPIA jest pierwszym krokiem. 


 
prev next


TERAPIA - TWÓJ PIERWSZY KROK DO ZMIANY


Terapia jest procesem, zmierzającym do bardziej przystępnego sposobu zobaczenia tego, co stanowi problem, a w efekcie rozwiązania trudności i poprawy własnej sytuacji.PSYCHOTERAPIA POZNAWCZO-BEHAWIORALNA


(z ang. Cognitive Behavioural Therapy - CBT) jest jedną z form psychoterapii i stanowi rodzaj interwencji terapeutycznej.

Jest nastawiona na rozwiązywanie bieżących, konkretnych trudności, skoncentrowana na "tu i teraz", dostosowana do indywidualnie ustalonych celów.
 
TERAPIA UZALEŻNIEŃ

Terapia osób uzależnionych i nadużywających to proces, którego podstawowym celem jest poprawa funkcjonowania oraz wzbudzanie bardziej przyjaznych postaw życiowych, nastawionych na troskę o siebie i poprawę relacje z innymi osobami.

Podczas indywidualnych spotkań z terapeutą człowiek zyskuje szansę na nowo nauczyć się życia w istniejącej rzeczywistości.
 

OSOBY DOROSŁE

 


Terapia dzieci opiera się w znacznym stopniu na połączeniu formy zabawy i dialogu. Zabawa jest naturalnym sposobem aktywności dziecka, przez co stwarza swobodną i bezpieczną bazę do rozmowy i rozpoznania trudności.

 

RODZICE

 


Terapia prowadzona z nastolatkiem musi uwzględniać i chronić rodzącą się niezależność dziecka. 

Poczucie zaufania i stabilności jest znaczące dla okresu dorastania.

Zmiany, które zachodzą w nastoletnim życiu dziecka są równie trudna dla dziecka, jak i dla rodzica. Są jednak niezbędne do tego, aby dziecko stało się niezależną jednostką. Co wpływa na intensywność przemian?

 PSYCHOTERAPIA GESTALT

Psychoterapia Gestalt jest nurtem terapii humanistyczno-egzystencjalnym. Jest złożonym podejściem, a w centrum jej zainteresowania znajduje się człowiek jako niepowtarzalna jednostka.


 


Psychoterapia bez limitu wiekowego... niewątpliwie stanowi skuteczną formę pomocy dla osób dorosłych.

 
 

DZIECI

 

Bywa, że dziecięce trudności pojawiają się lub nasilają w przełomowych rozwojowo momentach. Łączy się to z obawą rodziców, niepokojem o dziecko, a jednocześnie poczuciem niekompetencji, winy, wstydu "za jego zachowanie", lękiem przed negatywną oceną własnych wychowawczych możliwości. W takich sytuacjach włączenie rodzica w proces terapeutyczny jest niezwykle ważne. Odciążenie, wskazanie bardziej kreatywnych form działania, poprawa relacji, to tylko kilka elementów, które pomagają rodzicowi, a w efekcie dziecku pokonać trudności.

 

MŁODZIEŻ

 

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o terapii zapraszamy do odwiedzenia naszego Facebooka.