PSYCHOTERAPIA i TERAPIA UZALEŻNIEŃ


TERAPIA OSÓB DOROSŁYCH, DZIECI I MŁODZIEŻY


Jeśli nieustannie masz wrażenie, że tkwisz w sytuacji bez wyjścia, borykasz się z lękiem, smutkiem, niepewnością, chciałbyś dokonać ZMIANY w swoim życiu, PSYCHOTERAPIA jest pierwszym krokiem. 


 
prev next


TERAPIA - TWÓJ PIERWSZY KROK DO ZMIANY


Terapia jest procesem, zmierzającym do bardziej przystępnego sposobu zobaczenia tego, co stanowi problem, a w efekcie rozwiązania trudności i poprawy własnej sytuacji.PSYCHOTERAPIA POZNAWCZO-BEHAWIORALNA


(z ang. Cognitive Behavioural Therapy - CBT) jest jedną z form psychoterapii i stanowi rodzaj interwencji terapeutycznej.

Jest nastawiona na rozwiązywanie bieżących, konkretnych trudności, skoncentrowana na "tu i teraz", dostosowana do indywidualnie ustalonych celów.
 
TERAPIA UZALEŻNIEŃ

Terapia osób uzależnionych i nadużywających to proces, którego podstawowym celem jest poprawa funkcjonowania oraz wzbudzanie bardziej przyjaznych postaw życiowych, nastawionych na troskę o siebie i poprawę relacje z innymi osobami.

Podczas indywidualnych spotkań z terapeutą człowiek zyskuje szansę na nowo nauczyć się życia w istniejącej rzeczywistości.
 

OSOBY DOROSŁE

 


Terapia dzieci opiera się w znacznym stopniu na połączeniu formy zabawy i dialogu. Zabawa jest naturalnym sposobem aktywności dziecka, przez co stwarza swobodną i bezpieczną bazę do rozmowy i rozpoznania trudności.

 

RODZICE

 


Terapia prowadzona z nastolatkiem musi uwzględniać i chronić rodzącą się niezależność dziecka. 

Poczucie zaufania i stabilności jest znaczące dla okresu dorastania.

Zmiany, które zachodzą w nastoletnim życiu dziecka są równie trudna dla dziecka, jak i dla rodzica. Są jednak niezbędne do tego, aby dziecko stało się niezależną jednostką. Co wpływa na intensywność przemian?

 
 
 


Psychoterapia bez limitu wiekowego... niewątpliwie stanowi skuteczną formę pomocy dla osób dorosłych.

 

DZIECI

 

Bywa, że dziecięce trudności pojawiają się lub nasilają w przełomowych rozwojowo momentach. Łączy się to z obawą rodziców, niepokojem o dziecko, a jednocześnie poczuciem niekompetencji, winy, wstydu "za jego zachowanie", lękiem przed negatywną oceną własnych wychowawczych możliwości. W takich sytuacjach włączenie rodzica w proces terapeutyczny jest niezwykle ważne. Odciążenie, wskazanie bardziej kreatywnych form działania, poprawa relacji, to tylko kilka elementów, które pomagają rodzicowi, a w efekcie dziecku pokonać trudności.

 

MŁODZIEŻ

 

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o terapii zapraszamy do odwiedzenia naszego Facebooka.