Wierzymy, że człowiek posiada taką moc... aby w wybranej chwili zmienić ograniczające przekonania i świadomie zasadzić nasiona wybranej przez siebie przyszłości. Bo zmieniając siebie, zmieniamy swoje życie...

Zgłaszają się do nas Ci, którzy miewają problemy... Problemy, które utrudniają codzienne życie. My staramy się pomóc, korzystając przede wszystkim z wiedzy opartej na dowodach, profesjonalnego podejścia do człowieka i jego problemu, zrozumienia, doświadczenia, wyrozumiałości oraz życzliwości.


ZESPÓŁ:

PSYCHOTERAPEUTA POZNAWCZO-BEHAWIORALNY

Aneta Paryż-Zwolenik

Jestem pedagogiem i psychoterapeutą terapii poznawczo - behawioralnej z certyfikatem akredytowanym przez Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej.

Doświadczenie zawodowe zdobywałam w instytucjach pomocy i profilaktyki społecznej, udzielając pomocy interwencyjnej, wsparcia oraz porad. 

Zawodowo związana jestem z Specjalistycznym Ośrodkiem Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Świętochłowicach, gdzie prowadzę terapię indywidualną oraz grupową osób dotkniętych szeroko rozumianą problematyką przemocy. Zdobytym doświadczeniem dzielę się prowadząc szkolenia dla pracowników różnych służb pomocowych. Od wielu lat, w ramach współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Zabrzu, prowadzę warsztaty edukacyjne dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Regularnie podnoszę swoje kwalifikacje zawodowe biorąc udział w licznych szkoleniach z zakresu psychoterapii, interwencji oraz wsparcia. 

Prowadzę terapię dorosłych, dzieci i młodzieży.

Pracę z osobami dorosłymi opieram na indywidualnym podejściu do aktualnych problemów, potrzeb i zasobów pacjenta.

W pracy z dziećmi i młodzieżą staram się łączyć podejście psychoterapeutyczne z technikami manualnymi, usprawniającymi istotne cechy dziecka.

Prowadzę warsztaty z zakresu radzenia sobie ze stresem, podnoszenia komfortu życia, samorozwoju, akceptacju i życzliwości wobec siebie.  

 

Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej.

Swoją pracę poddaję stałej superwizji.

Numer certyfikatu - 475.

PSYCHOTERAPEUTA GESTALT i TERAPEUTA UZALEŻNIEŃ

Rafał Wójcik

Jestem psychoterapeutą w trakcie szkolenia w nurcie humanistyczno - egzystencjalnym Gestalt w Instytucie Gestalt w Krakowie oraz certyfikowanym Specjalistą psychoterapii uzależnień, z certyfikatem nadanym przez Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii.

Doświadczenie zawodowe zdobywałem w instytucjach leczenia i przeciwdziałania uzależnieniom oraz innym problemom społecznym, między innymi w zabrzańskiej Fundacji Pomost, w ośrodku stacjonarnym Centrum Leczenia Uzależnień ,,Familia”.

Współpracuję z Ośrodkiem Profilaktyki i Leczenia Uzależnień w Zabrzu oraz Centrum Zdrowia Psychicznego i Leczenia Uzależnień ,,Familia”w Gliwicach.

Dzisiejsze tempo życia oraz nawarstwiające się problemy powodują, że szukamy ucieczki. Obieramy zły kierunek. Wybieramy alkohol, narkotyki, czynności nałogowe, które na początku wydają się tym czego potrzebujemy. Jednak środki te, zamiast uwolnić nas od trudności i niechcianych uczuć, stwarzają nowe problemy… i wpadamy

w sidła. Jestem terapeutą pomagającym osobom, które wpadły w sidła nałogu.

Pracuję z osobami doświadczającymi kryzysów życiowych, trudności w pracy, wypalenia zawodowego, trudności w relacjach rodzinnych, niskiego poczucia własnej wartości, poczucia zagubienia w dzisiejszym świecie. W procesie terapeutycznym pracuje w oparciu o psychoterapię Gestalt.

Podstawą tego kierunku psychoterapeutycznego jest budowanie relacji terapeutycznej w atmosferze akceptacji, empatii i autentyczności, która jest jedną z podstawowych czynników leczących. Zapraszam Cię do skorzystania

z konsultacji. Znajdźmy razem inne rozwiązanie. 


Swoją pracę poddaję stałej superwizji.

Numer certyfikatu SP/1412/2017


Jeśli zastanawiasz się, czy oferta Gabinetu jest dla Ciebie właściwa lub masz jakieś pytanie, możesz zadać je poprzez e-mail. Zapraszam.