Stanowimy terapeutyczny duet.
Zgłaszają się do nas Ci, którzy miewają problemy... Problemy, które utrudniają codzienne życie. My staramy się pomóc, korzystając przede wszystkim z wiedzy opartej na dowodach, profesjonalnego podejścia do człowieka i jego problemu, zrozumienia, doświadczenia oraz wyrozumiałości.
Wierzymy, że człowiek posiada taką moc... aby w wybranej chwili zmienić ograniczające przekonania i świadomie zasadzić nasiona wybranej przez siebie przyszłości. Bo zmieniając swój umysł, zmienia się swoje doświadczenie...


ZESPÓŁ:


Aneta Paryż-Zwolenik

Jestem pedagogiem i psychoterapeutą terapii poznawczo - behawioralnej z certyfikatem akredytowanym przez Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej.

Doświadczenie zawodowe zdobywałam w instytucjach pomocy i profilaktyki społecznej, udzielając pomocy interwencyjnej, wsparcia oraz porad. 

Zawodowo związana jestem z Specjalistycznym Ośrodkiem Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Świętochłowicach, gdzie prowadzę terapię indywidualną oraz grupową osób dotkniętych szeroko rozumianą problematyką przemocy. Zdobytym doświadczeniem dzielę się prowadząc szkolenia dla pracowników różnych służb pomocowych. Od wielu lat, w ramach współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Zabrzu, prowadzę warsztaty edukacyjne dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Regularnie podnoszę swoje kwalifikacje zawodowe biorąc udział w licznych szkoleniach z zakresu psychoterapii, interwencji oraz wsparcia. 


Prowadzę terapię dorosłych, dzieci i młodzieży.

Pracę z osobami dorosłymi opieram na indywidualnym podejściu do aktualnych problemów, potrzeb i zasobów pacjenta.

W pracy z dziećmi i młodzieżą staram się łączyć podejście psychoterapeutyczne z technikami manualnymi, usprawniającymi istotne cechy dziecka.

 

Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej. Swoją pracę poddaję stałej superwizji.

Numer certyfikatu - 475.


 

Rafał Wójcik

Jestem certyfikowanym Specjalistą psychoterapii uzależnień, z certyfikatem nadanym przez Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii.

Doświadczenie zawodowe zdobywałem w instytucjach leczenia i przeciwdziałania uzależnieniom oraz innym problemom społecznym, między innymi w zabrzańskiej  Fundacji Pomost.

Współpracuję z Ośrodkiem Profilaktyki i Leczenia Uzależnień w Zabrzu oraz Centrum Leczenia Uzależnień ,,Familia”

w Gliwicach.


Dzisiejsze tempo życia oraz nawarstwiające się problemy powodują ,że szukamy ucieczki. Obieramy zły kierunek. Wybieramy alkohol , narkotyki, czynności nałogowe, które na początku wydają się tym czego potrzebujemy. Jednak środki te, zamiast uwolnić nas od trudności i niechcianych uczuć, stwarzają nowe problemy… i wpadamy

w sidła. Jestem terapeutą pomagającym osobom, które wpadły w sidła nałogu. Zapraszam Cię do skorzystania

z konsultacji. Znajdźmy razem inne rozwiązanie.


Swoją pracę poddaję stałej superwizji.

Numer certyfikatu SP/1412/2017 

PSYCHOTERAPEUTA POZNAWCZO-BEHAWIORALNY

 
 
 

SPECJALISTA PSYCHOTERAPII UZALEŻNIEŃ

Jeśli zastanawiasz się, czy oferta Gabinetu jest dla Ciebie właściwa, masz jakieś pytanie, możesz zadać je poprzez e-mail. Zapraszam.