GALERIA SZKOLEŃ I WARSZTATÓW


prev next


                                              AKTUALNE OFERTY

                                                     Nadchodzące wydarzenia

                                     "Trenując wrażliwość"

Grupowe cykliczne warsztaty rozwoju osobistego
Warsztaty kierowane są do osób zaciekawionych poznawaniem i zrozumieniem siebie.
Cykl warsztatów składa się z ośmiu 3-godzinnych spotkań, odbywających się raz w miesiącu, w wyznaczony wcześniej dzień.

Grupa stacjonarna: spotkania odbywać się będą w soboty w godz. 9.00-12.00 lub 13.00-16.00
Grupa online: spotkania odbywać się będą w piątki w godz. 16.00-19.00. Spotkania realizowane będą przez aplikację Zoom.

Warsztaty kierowane są w szczególności do osób, które:
- poszukują trafniejszego rozumienia własnych schematów funkcjonowania
- zauważają u siebie nadmierną skłonność do analizowania i zamartwiania się
- mają poczucie braku kontroli lub nadmiernie kontrolują własne życie
- zmagają się z trudnościami natury emocjonalnej (niepokojem, niepewnością, lękiem, smutkiem, złością)
- doświadczają niskiego poczucia własnej wartości
- poszukują skutecznego sposobu radzenia sobie ze stresem i kryzysem
- chcą żyć bliżej własnych wartości i podejmować satysfakcjonujące działania w celu ich realizacji
Warsztaty odbywać się będą w kameralnej grupie a ich podstawową wartością jest tworzenie przestrzeni do poznawania i rozumienia indywidualnych ograniczeń, z zachowaniem intymności, życzliwości i swobody.

Cena: Cena jednego 3-godzinnego spotkania to 100 zł
Zapisy: Zapisu dokonać można telefonicznie pod numerem 608-455-041 lub w wiadomości email: paryz_a@onet.eu
Metody pracy: Plan warsztatów opiera się na pracy poznawczej, technikach behawioralnych, praktykach uważności, elementach terapii akceptacji i zaangażowania.
Osoba prowadząca: Aneta Paryż-Zwolenik – pedagog i psychoterapeuta poznawczo – behawioralny
 

WYDARZENIA ZAKOŃCZONE

                                            „Świadomi w relacji - między bliskością a uwikłaniem”

Warsztat kierowany jest do osób, które w relacji ze swoim partnerem, szefem, przyjaciółką lub rodzicem często:

- doświadczają poczucia dezorientacji i zagubienia

- przyjmują postawę przepraszającą

- zadają sobie pytanie: „czy jestem przewrażliwiony?”, „kto ma rację?”, „czy naprawdę zachowałam się aż tak źle?”

- zauważają potrzebę usprawiedliwiania i tłumaczenia się przed tą osobą

- zauważają potrzebę usprawiedliwiania i tłumaczenia tej osoby, przed innymi

- doświadczają krytyki, wyśmiania, obrażania, podważanie wiary w umiejętność oceny sytuacji, umniejszania kompetencji

- dostrzegają, że „coś” w ich relacji jest „nie tak”, ale nie potrafią tego nazwać i zrozumieć

- mają poczucie, że kiedyś byli zupełnie inni – bardziej pewni siebie, radośni, spontaniczni. 


Celem warsztatu jest zrozumienie mechanizmu uwikłania, zidentyfikowanie własnej roli w podtrzymywaniu zjawiska i dostarczenie narzędzi przydatnych do „uwalniania się” oraz rozwijania satysfakcjonujących relacji.      

Termin: 17.10.2020r. godz. 9.00-12.00

Czas trwania spotkania: 3h

Cena warsztatu: 100 zł  

Zapisy: kontakt telefoniczny pod numerem 608-455-041 lub korzystając z formularza poniżej 
Osoba prowadząca: Aneta Paryż-Zwolenik – pedagog i psychoterapeuta poznawczo – behawioralny 

W związku z sytuacją pandemii w naszym kraju prowadzenie stacjonarnych warsztatów uzależnione jest i dostosowane do bieżących wymogów sanitarnych.


Skontaktuj się z nami