GALERIA SZKOLEŃ I WARSZTATÓW


prev next


                                              AKTUALNE OFERTY

                                                     Nadchodzące wydarzenia

          "Warsztat otulania siebie – sztuka pielęgnacji własnych wartości"

Stacjonarny warsztat rozwoju osobistego kierowany do osób, które chcą odkrywać swoje zasoby, żyć bliżej siebie i podążać w kierunku wartościowych dla siebie celów.

To cztery godziny wędrowania wokół budowania gotowości do zmiany, otwartości na siebie, troski o życie, jakim żyjesz lub chciałbyś żyć. Warsztat otulania siebie skonstruowany jest tak, aby każdy uczestnik mógł wędrować we własnym tempie i w wybrany przez siebie sposób.     

Termin spotkania: 19.09.2020r. lub 12.12.2020r. (do wyboru) 

Czas trwania spotkania: 4h 

Cena pojedynczego warsztatu: 100 zł  

Zapisy: kontakt telefoniczny pod numerem 608-455-041 lub korzystając z poniższego formularza  
Osoba prowadząca: Aneta Paryż-Zwolenik – pedagog i psychoterapeuta poznawczo – behawioralny

 

W związku z sytuacją pandemii w naszym kraju prowadzenie stacjonarnych warsztatów uzależnione jest i dostosowane do bieżących wymogów sanitarnych.

 

Trwające wydarzenia

                                                 "Poznając siebie"
Grupowe cykliczne warsztaty rozwoju osobistego online.
Warsztaty kierowane są do osób zaciekawionych poznawaniem i zrozumieniem siebie.
Cykl warsztatów składa się z ośmiu 4-godzinnych spotkań, odbywających się raz w miesiącu, w wyznaczoną sobotę, w okresie od 23.05.2020. do 19.12.2020., w godzinach od 09.00 do 13.00. Spotkania realizowane będą przez aplikację Zoom.

Warsztaty kierowane są w szczególności do osób, które:
- poszukują trafniejszego rozumienia własnych schematów funkcjonowania
- zauważają u siebie nadmierną skłonność do analizowania i zamartwiania się
- mają poczucie braku kontroli lub nadmiernie kontrolują własne życie
- zmagają się z trudnościami natury emocjonalnej (niepokojem, niepewnością, lękiem, smutkiem, złością)
- doświadczają niskiego poczucia własnej wartości
- poszukują skutecznego sposobu radzenia sobie ze stresem i kryzysem
- chcą żyć bliżej własnych wartości i podejmować satysfakcjonujące działania w celu ich realizacji
Warsztaty odbywać się będą w kameralnej grupie a ich podstawową wartością jest tworzenie przestrzeni do poznawania i rozumienia indywidualnych ograniczeń, z zachowaniem intymności, życzliwości i swobody.
Cena: Cena pełnego cyklu 8 spotkań wynosi 800 zł (cena jednego 4-godzinnego spotkania to 100 zł)
Istnieje możliwość dołączenia do grupy
Zapisy: Zapisu dokonać można telefonicznie pod numerem 608-455-041 lub w wiadomości email: paryz_a@onet.eu
Metody pracy: Plan warsztatów opiera się na pracy poznawczej, technikach behawioralnych, praktykach uważności, elementach terapii akceptacji i zaangażowania.
Kwestie organizacyjne: Spotkania realizowane będą przez bezpłatną aplikację Zoom. Oferujemy wsparcie w zakresie podstawowej obsługi, przed rozpoczęciem warsztatów.
Osoba prowadząca: Aneta Paryż-Zwolenik – pedagog i psychoterapeuta poznawczo – behawioralny
Skontaktuj się z nami