PSYCHOLOG, PSYCHIATRA, PSYCHOTERAPEUTA - Z CZYJEJ POMOCY SKORZYSTAĆ ?


Psycholog, psychiatra, psychoterapeuta - brzmi podobnie, jednak bywają różnice, czasem znaczące dla pacjentów. Osoby przeżywające kryzys, borykające się z objawami silnego stresu, zaburzeniami lękowymi, zaburzeniami odżywiania, obniżonym nastrojem, depresją, atakami paniki, czy innymi trudnościami mogą nie wiedzieć, do kogo zwrócić się o pomoc. Czym się różnią specjaliści? Z czyjej pomocy skorzystać? Na co zwrócić uwagę? O czym warto pamiętać korzystając z pomocy?


Psycholog to osoba, która posiada co najmniej tytuł magistra w zakresie psychologii, jako kierunku studiów. W swej pracy korzysta z wiedzy na temat koncepcji psychologicznych. Może udzielać wsparcia i porad, przeprowadzać diagnozę psychologiczną, zajmować się prowadzeniem szkoleń. Psycholog jest zawodem spotykanym w wielu instytucjach (w tym np. szkołach, ośrodkach interwencji, ośrodkach pomocy społecznej, poradniach i punktach pomocowych). Ważną informacją jest fakt, że posiadanie dyplomu psychologa nie uprawnia do prowadzenia psychoterapii.


Psychiatra jest lekarzem medycyny ze specjalizacją w zakresie psychiatrii. Zajmuje się diagnozą i leczeniem zaburzeń psychicznych, których przyczyny uwarunkowane są biologicznie bądź genetycznie i mają między innymi związek z funkcjonowaniem układu nerwowego. Badanie stanu psychicznego przeprowadzone przez psychiatrę pozwala na postawienie odpowiedniej diagnozy medycznej i zaproponowanie leczenia. Psychiatra w swoich metodach interwencji opiera się zwykle nafarmakoterapii tzn. leczeniu lekami. Psychiatra może również prowadzić psychoterapię (jeśli ukończył szkolenie z tego zakresu). Łączenie psychoterapii i farmakoterapii wielokrotnie daje bardzo dobre rezultaty, gdyż farmakologia pozwala uporać się z najbardziej dokuczliwymi objawami. Zdarza się, że kiedy objawy ustępują, pacjenci podejmują decyzję o rozpoczęciu psychoterapii. Często też obie formy pomocy stosowane są równolegle. Ważną informacją jest fakt, że jedynie lekarz psychiatra posiada uprawnienia do wypisywania recept.


Psychoterapeuta to osoba, która posiadatytuł magistra studiów humanistycznych i przeszła co najmniej 4-letnie specjalistyczne szkolenie z zakresu psychoterapii lub jest zaawansowana w takim szkoleniu, w wybranym przez siebie nurcie psychoterapeutycznym. Psychoterapeuta, poprzez regularny proces terapeutyczny wspiera pacjenta w rozwiązaniu dysfunkcyjnych trudności, w budowaniu satysfakcjonujących relacji z samym sobą i światem. Psychoterapeuta nie musi być (choć często bywa) psychologiem czy psychiatrą. Każdypsychoterapeuta, bez względu na to, czy ma certyfikację czy jest w trakcie procesu szkolenia certyfikacyjnego, korzysta z superwizji czyli omawiania prowadzonych przez siebie procesów terapeutycznych. Superwizja może mieć formę indywidualną lub grupową.


Terminologia psychologiczna może wydawać się czasem niezrozumiała. Warto więc pytać, jeśli coś budzi naszą wątpliwość. Najważniejsze jest jednak to, aby z problemem nie pozostawać samemu. Dbanie o dobrą kondycję psychiczną nabiera w dzisiejszym świecie coraz większego znaczenia.

W przypadku gdy odczuwasz cierpienie, lęk, dyskomfort, nie potrafisz cieszyć się życiem, masz wrażenie wyobcowania skonsultuj się z psychologiem, psychiatrą lub psychoterapeutą. Specjalista udzieli odpowiednich wskazówek i zaproponuje formę pomocy, dopasowaną do zgłoszonych przez ciebie w trakcie konsultacji trudności.