Mając na uwadze Państwa zdrowie i bezpieczeństwo zachęcamy do zapoznania się z procedurą obowiązującą podczas spotkań stacjonarnych.


1.     Konsultacje w gabinecie mają charakter niezbędnej pomocy i odbywają się na prośbę Pacjenta. W pozostałych przypadkach zachowana zostaje możliwość konsultacji online.

2.     Na spotkania zapraszamy po wcześniejszym, telefonicznym ustaleniu terminu z terapeutą, który umówi Państwa na konkretną datę i godzinę.  

3.     Prosimy każdego z Państwa, żeby w miarę możliwości na spotkania przychodzić o dokładnie wyznaczonej godzinie i nie przebywać przed i po sesji w poczekalni. 

4.     Przed rozpoczęciem spotkania poprosimy Państwa o zdezynfekowanie dłoni płynem antybakteryjnym, wypełnienie ankiety wstępnej kwalifikacji oraz zostanie Państwu zmierzona temperatura.   

5.     Sesja odbywać się będzie w pomieszczeniu umożliwiającym zachowanie dystansu 2 metrów.  

6.     Prosimy Państwa o wyposażenie się we własną maseczkę ochronną lub/i przyłbicę.  

7.     Jeśli przed ustaloną wizytą zauważą Państwo u siebie lub u kogoś z domowników występowanie objawów ostrej infekcji dróg oddechowych - jak gorączka powyżej 38⁰C, kaszel, duszność, trudności w oddychaniu lub mieliście Państwo kontakt z osobą na  kwarantannie, prosimy o poinformowania nas o tym telefonicznie przed przybyciem do gabinetu.

W trosce o Wasze i Nasze bezpieczeństwo zachowajmy zasady niezbędne w czasach pandemii i zarażajmy się tylko dobrem!!!


ANKIETA WSTĘPNEJ KWALIFIKACJI 

Imię i nazwisko pacjenta…………………………………………………………………. 

1.     Czy w okresie ostatnich 14 dni przebywał(a) Pan(i) w rejonach transmisji koronawirusa? (lista krajów publikowana codziennie na stronie www.gis.gov.pl)  

o  Tak       o   Nie

 2.     Czy w okresie ostatnich 14 dni miał(a) Pan(i) kontakt z osobą, u której potwierdzono zakażenie koronawirusem SARS CoV-2?

o   Tak     o   Nie 

3.     Czy występują u Pana(i) objawy?  

o   Gorączka powyżej 38⁰C

o   Kaszel

o   Uczucie duszności - trudności w nabraniu powietrza 

4.     Czy ktoś z domowników obserwuje u siebie objawy ostrej infekcji dróg oddechowych - jak gorączka powyżej 38⁰C, kaszel, duszność, trudności w oddychaniu?  

o   Tak    o   Nie